Börnin

Við getum gert bæinn betri fyrir börnin okkar

Við erum öll sammála um að börnin eru það dýrmætasta sem við eigum. Við þurfum að tryggja þeim bestu menntun sem völ er á og aðgengi að íþrótta- og tómstundastarf við hæfi. Dagvistun og heilbrigðisþjónusta eru mikilvæg fyrir börnin okkar og þar þarf að bæta verulega úr.

Reykjanesbær er fjölskyldubær og hér hefur margt gott verið gert en við getum haldið áfram og gert enn betur. Við getum gert það!

Kynntu þér þau mál sem B-listinn hefur sett fram og varða börnin okkar sérstaklega:

Stórefling í íþrótta-, æskulýðs- og forvarnarmálum!

 • Íþróttamiðstöðin Ramminn
 • Yfirbyggður gervigrasvöllur, sameiginlegt æfingasvæði og framtíðarskipulag
 • Efling starfsemi UMFN og Keflavíkur með greiðslu fyrir stöðugildi
 • Íþrótta- og frístundaskóli Reykjanesbæjar
 • Styrking á fjölbreyttari æskulýðsstarfsemi

Lestu meira um íþrótta-, æskulýðs- og forvarnarmál hér.

Stórefling í menntun

 • Sóknarsamningur við kennara
 • Bæting á starfsumhverfi kennara
 • Ungbarnaleikskóli
 • Aukið samstarf grunn- og framhaldsskóla
 • Ný fög í grunnskólum til að mæta þörfum barnanna okkar í breyttum heimi
 • Efldur stuðningur við börn og kennara vegna fjölgunar erlendra nemenda

Lestu meira um menntamálin hér.

Betri kynning á því frábæra starfi sem unnið er í bókasafninu – svo þið missið ekki af neinu!

Frábært starf hefur verið unnið hjá bókasafninu á undanförnum árum þar sem menningartengdir viðburðir hafa fest sig í sessi. Börn og fullorðnir finna margt við sitt hæfi í dagskránni en efla má enn frekar kynningu á viðburðum.

Afsláttur af uppákomum og leiktækjum á Ljósanótt í gegnum Menningarkort Reykjanesbæjar

B-listinn vill að sem flestir bæjarbúar njóti menningar og lista í bæjarfélaginu.

Menningarkort bæjarins mætti senda til bæjarbúa sem valgreiðslu í heimabanka og inní því verði einnig greiðsla fyrir leiktæki og viðburði á Ljósanótt.

Með því fyrirkomulagi væri hægt að veita bæjarbúum afslátt af afþreyingu og jafnvel fella inn í kortið aðra þjónustuþætti.

Bættar almenningssamgöngur sem betur geta þjónað börnunum okkar þegar þau sækja íþrótta og tómstundastarf

Í jafn öflugu bæjarfélagi og Reykjanesbæ þurfa almenningssamgöngur að vera framúrskarandi.

B-listinn mun leita leiða til að betrumbæta þjónustu strætó á þeim tímum sem börn og unglingar sækja íþrótta- og tómstundastarf.

Bætt aðstaða til útivistar í nærumhverfinu þar sem njóta má útivistar með fjölskyldunni.

B-listinn vill efla nýtingu gamalla leikvalla sem margir hverjir bjóða uppá mikil tækifæri til útivistar og samveru. Leikvellir eru oft staðsettir inni í miðjum íbúahverfum en sumum þeirra hefur nánast ekkert verið haldið við og þarf að bæta þar úr á næstu árum.

B-listinn vill endurnýta þessi svæði, koma upp útigrillum og leiktækjum eins og aparólum, svo eitthvað sé nefnt.

Einnig vill B-listinn nýta tæknina og setja upp eftirlitsmyndavélar við útivistarsvæði þar sem börn eru að leik. Eftirlit dregur úr líkum á skemmdarverkum og eykur öryggi barna.

Geðheilbrigðismál tekin föstum tökum

B-listinn vill setja geðheilbrigðismál á oddinn.

Rannsóknir sýna að líðan barna í skólum landsins fer versnandi. Reykjanesbær þarf að bregðast við þeim tíðindum með samvinnu við skólastjórnendur, kennara og foreldra. Við eigum alltaf að setja börnin í fyrsta sæti.

Reykjanesbær þarf að vinna með stjórnvöldum til þess að efla geðheilbrigðisteymi heilsugæslunnar og í senn festa í sessi starfsemi geðræktarmiðstöðvar Suðurnesja, Björgina.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja hefur gert samning við fræðslusvið Reykjanesbæjar um að veita nemendum skólans sálfræðiþjónustu þeim að kostnaðarlausu. Þjónustan hefur mælst vel fyrir og er gott dæmi um árangursríkt samstarf stofnana á svæðinu.

Heilsugæsla Reykjaness: fullnægjandi heilsugæsla í heimabyggð

Sjáðu líka meira hér um velferðar- og heilbrigðismál.

Reykjanesbær verði Barnvænt sveitarfélag UNICEF

UNICEF á Íslandi og umboðsmaður barna kynntu í fyrra verkefnið Barnvæn sveitarfélög sem er líkan fyrir innleiðingu Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna. Mörg hundruð bæjarfélög um allan heim hafa innleitt verkefnið undir heitinu „Child Friendly Cities“.

Verkefnið gengur út á það að vinna markvisst að því að uppfylla réttindi barna og nota sáttmálann sem viðmið í starfi sínu.

Markmið B-listans er að Barnasáttmálinn verði nýttur sem gæðastjórnunarverkfæri í stefnumótun og þjónustu þar sem tekið er tilliti til allra barna, þvert á öll svið bæjarfélagsins.

Samræming kostnaðar við dagvistun

Ljóst er að kostnaður við dagvistun ungra barna er hár, sér í lagi þegar foreldrar hafa um skeið verið á lægri tekjum vegna fæðingarorlofs.

Samræma ber þá upphæð sem foreldrar greiða fyrir dagvistun hvort sem um er að ræða dagvistun hjá dagmæðrum eða í leikskóla, það er sanngirnismál. Ekki hafa allir sama bakland og því þarf að leita leiða til þess að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og dagvistunar.

Markmið með afslætti af leikskólagjöldum er að koma til móts við efnaminni foreldra í samfélaginu. Í dag er sjálfkrafa veittur afsláttur af dagvistunargjöldum fyrir einstæða foreldra eða foreldra þar sem annar aðilinn er í fullu námi og ekkert er greitt fyrir þriðja og fjórða barn á leikskóla. Fjárhagsleg staða einstæðra foreldra er misjöfn og sama gildir um fjölskyldufólk almennt. Því er eðlilegra að afslátturinn sé tekjutengdur og nýtist þannig best þeim sem mest þurfa á stuðningi að halda.

Fagleg barnavernd

Mikilvægt er að barnaverndarnefndir séu skipaðar á faglegum grundvelli og Reykjanesbær skoði innleiðingu Herning-aðferðarinnar við vinnslu barnaverndarmála.

Herning-aðferðin er kennd við sveitarfélag í Danmörku þar sem verklagið var innleitt og hefur gefið góða raun. Verklagið gengur út á að samþætta stuðning hins opinbera í barnaverndarmálum, flýta meðferð og lækka kostnað.

Vertu í bandi!

 

Hafnargata 62, 230 Reykjanesbæ

Láttu í þér heyra!

Pin It on Pinterest

Share This