Polski

Wielkie problemy

  • Nasze ogólne usługi opieki zdrowotnej są całkowicie niewystarczające . XB chce zbadać możliwość przejęcia przez Gminę zarządzania i operacji związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych w HSS z umową z Ministerstwem Opieki Społecznej .
  • XB chce zawrzeć umowę zaawansowania ze wszystkimi nauczycielami w Reykjanesbaer
  • Nie wszyscy z Nas mają takie same wsparcie . Dlatego musimy znaleźć sposoby , aby wypełnić lukę w czasie od zakończenia urlopu rodzicielskiego do momentu , gdy dzieci mogą dostać się do przedszkola . Chcemy rozpocząć planowanie dziennej opieki z zapewnieniem , że każda Rodzina będzie miała do niej dostęp .
  • XB jest przeciwnikiem przemysłu na dużą skalę i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania decyzji głosowania Obywateli w sprawie zmian dotyczących planów zagospodarowania dla United Silicon w Helguvik. Chcemy również znaleźć sposób na rozwiązanie umowy zawartej między Gminą a firmą Thorsil.
  • XB chce założyć Rady Sąsiedzkie dla wszystkich części Reykjanesbaer by usprawnić kontakt mieszkańców z administracją .

Health Care Service bliżej mieszkańców

Wszyscy wiemy ,że HSS nie wykonuje swoich obowiązków jak powinien . Ankieta publiczna Dyrekcji Zdrowia wykazała zły stan rzeczy , których nie możemy zaakceptować . Usługi lekarza ogólnego są ograniczone , natomiast w Reykjaviku dołożono starań do ich poprawy .

Dostęp do opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem człowieka a celem lokalnej opieki zdrowotnej jest zapewnienie , że każdy islandzki obywatel ma do niej dostęp w swojej okolicy . XB chce zbadać możliwość przejęcia przez Naszą Gminę operacji i zarządzania usługami opieki zdrowotnej w HSS z umową o świadczenie usług z Ministerstwem Opieki Społecznej . Zostało to zrobione w Akureyri w latach 1997-2012 , gdy usługi zdrowotne były prowadzone przez Wydział Opieki Społecznej miasta . To ukazuje precedens takich przedsięwzięć , oraz wykazuje zmniejszające się zapotrzebowanie na szpitalne łóżka i miejsca w domach starości . To również stworzy dalszą współpracę w różnych obszarach opieki zdrowotnej , takich jak : wizyty lekarskie u osób starszych , profesjonalnych porad służb ochrony rodziny , konsultacji i specjalistycznych usług dla osób niepełnosprawnych .

Umowa Zaawansowania Nauczycieli

Wynagrodzenia nauczycieli były w nieładzie przez długi czas i stanęliśmy obecnie w obliczu niedoboru nauczycieli . Reykjanesbaer widział wspaniałe wyniki jeśli chodzi o edukację i ważne jest , aby upewnić się , że to trwa . Mamy kompetentnych , pełnych pasji nauczycieli , którzy nie są dobrze opłacani.

XB chce zawarcia Umowy Zaawansowania że wszystkimi nauczycielami w Gminie . To obligowałoby ich do podpisania listu intencyjnego ważnego przez 4 lata . List ten ma mieć znaczenie symboliczne a współpraca i zaufanie między nauczycielami , dyrektorami szkół , rodzicami a Gminą jest warunkiem koniecznym dla rozwoju edukacji .

Reykjanesbaer zapłaci wszystkim przeszkolonym nauczycielom opłaty zaawansowane w kwocie 500000 ISK na początku semestru jesiennego 2018 , a następnie co rok przez kolejne 3 lata . Umowa wejdzie w życie natychmiast , niezależnie od innych oficjalnych porozumień płacowych . Szacunkowy koszt to 150-200 ISK rocznie, a całkowite wydatki Reykjanesbaer na edukację to szacunkowo 4 mld w 2018 r.

Ankieta dotycząca Fabryki Silikonu w Helguvik

XB jest „zieloną partią” . Zakłady przemysłowe na wielką skalę nie powinny być zakładane w pobliżu obszarów mieszkalnych .XB popiera rozwój przemysłu , ale musimy upewnić się że rozwój ten jest przyjazny dla środowiska i nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt . Tragiczna historia działań United Silicon w Helguvik jest ostrzeżeniem dla Nas wszystkich. Organy nadzoru, Nasza Gmina i inwestorzy popełnili szereg błędów , które teraz mają poważne konsekwencje, z których nie do końca zdajemy sobie sprawę .

Środowisko ma znaczenie dla Nas wszystkich . Decyzję o przemyśle na dużą skalę powinny być podejmowane przez samych mieszkańców . Dlatego popieramy głosowanie dotyczące zmian do planów zagospodarowania gruntów dla działalności United Silicon w Helguvik i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania decyzji mieszkańców . XB chce znaleźć sposób na unieważnienie wszystkich umów z zakładem Thorsil , ponieważ nie dotrzymali umów koncesyjnych i ich wpływ na środowisko jest niejasny.

Żłobek jako opcja dla Rodziców

Dla większości z Nas , czas gdy zakładamy rodzinę , posiadamy małe dzieci, budujemy dom, to czas największego obciążenia finansowego . Opieka dzienna jest kosztowna , zwłaszcza gdy dochody rodziców zostały zmniejszone w trakcie urlopu rodzicielskiego . XB chce wyrównać koszty przedszkola i dziennej opieki . To po prostu kwestia uczciwości . Nie wszyscy mają ten sam poziom wsparcia i dlatego musimy znaleźć sposób , by wypełnić lukę w opiece nad dzieckiem między zakończeniem urlopu rodzicielskiego do momentu , gdy dziecko może dostać się do przedszkola.

XB chce rozpocząć planowanie żłobków a tym samym zwiększenie możliwości dziennej opieki i zapewnić , że wszystkie rodziny, które jej potrzebują , mogą ją uzyskać.

Rady Dzielnic s Reykjanesbaer

Zwiększenie udziału obywateli w procesach demokratycznych wzmacnia i poprawia społeczeństwo . XB uważa , że powinniśmy założyć Rady Sąsiedzkie w każdej dzielnicy Reykjanesbaer by lepiej połączyć mieszkańców z miastem. Każda część Gminy miałaby Rady wyznaczone no okres 2 lat . Rada mogłaby stać się ważna areną , na której mieszkańcy mogliby wpłynąć na własne otoczenie . Wśród projektów Rady byłyby różne kwestie planowania , działania społeczne i różne projekty . Rada miałaby się spotkać 4 razy w roku a zapisy publikować na reykjanesbaer.is

Zwiększenie wsparcia dla uczniów zagranicznych

Dzisiaj 22% Naszych mieszkańców pochodzi z innych krajów . Chcemy mieć pewność że dzieci otrzymują edukację na jaką zasługują , niezależnie od tego skąd pochodzą

Aby to zrobić musimy zwiększyć wsparcie dla nauczycieli i uczniów w przedszkolach i szkołach

Zwiększyć zaangażowanie wielokulturowe

Reykjanesbaer to wielokulturowe społeczeństwo, które dostarcza wiele możliwości . Chcemy znaleźć sposób , aby zwiększyć zaangażowanie kulturowe Naszych mieszkańców innych narodowości . Możemy to zrobić poprzez dalsze promowanie Miedzykulturowego Dnia obejmującego takie wydarzenia jak Food Festival, gdzie mieszkańcy , szefowie kuchni i restauracji braliby udział razem. Moglibyśmy dostać Sambio, aby pokazać filmy zagraniczne , m.in. polskie , dając Naszym mieszkańcom szanse na pozostanie w kontakcie z polskimi korzeniami.

Vertu í bandi!

 

Hafnargata 62, 230 Reykjanesbæ

Láttu í þér heyra!

Pin It on Pinterest

Share This